مسئول بخش اتفاقات:


ردیف

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

سمیرا ایزدی

کارشناس پرستاری

مسئول بخش

 

پرسنل بخش اورژانس و تریاژ:


ردیف

نام نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

1

اعظم سلیمانی

کارشناس پرستاری

پرستار

2

سمیرا ایزدی

کارشناس پرستاری

پرستار

3

هاشم نورالهی

کارشناس پرستاری

پرستار

4

محمد ناصری

کارشناس پرستاری

پرستار

5

علیرضا اسدپور

بهیار

بهیار

6 فرهاد آزادیان کارشناس پرستاری پرستار
7 رسول بشکار
کارشناس پرستاری پرستار
8 امین کاظمی بهیار بهیار

 

تجهیزات بخش اتفاقات:

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

مانیتور

7

TELE EKG

2

دستگاه D.C shock

8

انفوزیون پمپ

3

Ventilator

9

سرنگ پمپی

4

ساکشن

10

پالس اکسیمتری انگشتی

5

تخت CPCR

11

 

6

پالس اکسی متری

12

 

 

 

 

                                                                         

ارائه خدمات 24 ساعته به تمام مراجعین محترم

اهداف اصلی بخش اتفاقات:

v     ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و تکریم ارباب رجوع

v     کاهش درصد ترک با مسئولیت شخصی با ارائه خدمات نوین

v     ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان

v     اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی

v     کاهش درصد عفونتهای بیمارستانی

شرح وظایف پرسنل بخش اتفاقات:

تریاژ

1. ارزیابی سریع اولیه از نظر شرایط تهدیدکننده حیات در مددجویان با وضعیت بحرانی با آسیب دیده
2. ارزیابی سیستماتیک وسریع(ثانویه)بیماران از سر تا پا برای شناسایی کلیه آسیبهای احتمالی
3. ثبت موارد ارزیابی شده با توجه به مشکل اساسی بیمار
4. برآوردن نیازهای فوری مددجو
5. قرزار دادن بیمار در یکی از رده های طبقه بندی فوریتی و اعلام کد در صورت نیاز
6. بررسی مجدد و متناوب بیماران
7. تکمیل فرم بررسی تریاژ
8. برقراری ارتباط مناسی و موثر با خانواده مددجویان در اتاق انتظار و اطلاع وضعیت مددجویان به آنها
9. اطلاع به پزشک جهت ویزیت مددجو
10. راهنمایی وانتقال بیماران به اورژانس در صورت نیاز به بستری

عنوان رشته: پرستاراورژانس

شرح وظایف و مسئولیتها

علاوه بر وظایف عمومی ، وظایف تخصصی پرستار در بخش اورژانس با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای خدمات پرستاری به شرح زیر می باشد:

١ -  تحويل بيمار از پرستار ترياژ يا پرستار CPR

٢ -  برقراری ارتباط مناسب و مؤثر با بيمار وهمراهان وی

3- کنترل وضعيت تنفس، قلب وعروق وهوشياری و.... بيمار

4-   ثبت موارد غير عادی نظير نابينائی يا کم بينائی از يک چشم يا هردو چشم - ناشنوائی اختلال خلقی و..... درپرونده بيمار

٥-کنترل موارد حساسيتهای داروئی يا مصرف داروهای خاص وثبت درپرونده

٦-کنترل وثيت بيماری گذشته

٧-کنترل وثبت موارد مربوط به آزارواذيت کودکان زنان سالمندان ومعلولين ذهنی وگزارش به مقام مسئول دربيمارستان.

٨-کنترل عملکرد و تعداد مناسب تجهيزات مورد استفاده در بخش در هر شيفت

9- هماهنگی با واحدهای مختلف جهت انجام اقدامات کلينيکی و پاراکلينيکی

10- مانيتورينگ قلبی و تشخيص ديسريتمیهای خطرناک و انجام اقدامات لازم جهت رفع آنها.

11 - مانيتورينگ تنفسي بيمار و انجام پالس اآسي متري و تشخيص مشكلات تنفسي خطرناك و انجام اقدامات لازم جهت رفع آن ها

١2 -اکسيژن تراپی به روشهای غيرتهاجمی(بکارگيری انواع ماسک و کانولاها)

١3 -بکارگيری دستگاه تهويه مکانيکی.

١4 -ساکشن کردن مددجو ( دهانی، بينی حلقی، اندوتراکئال و تراکئوستومی)

١5 گرفتن ECG ١٥ و ١٨ ليد ،١٢

16- اندازهگيری قند خون مددجو با استفاده از دستگاه گلوکومتر.

17 -برقراری راه وريدی از طريق وريد ژگولار خارجی.

18 -اندازه گيری CVP

19 -بکارگيری نبولايزر

 20 انجام CPR پيشرفته(برقراری راه هوایی مناسب ، بکارگيری دستگاه دفيبريلاتور - لوله گذاری و......)

21 گذاشتن OGT و NGT

22 -انجام گاواژ و لاواژ معده

23 -اجراي پروتكل انفوزيون ترمبوليتک (استرپتوکيناز، TPA و ...) مخدر و سداتيو با تجويز پزشك

24 -اجرای پروتکل بحران در بخش اورژانس.

شرح وظایف بهیار بخش اورژانس :

1.       کسب دستور ، برنامه کار از مسئول شیفت

2.       کمک در امر پذیرش

3.       انتقال بیمار از بخش به بخش دیگر

4.       کنترل V/S

5.       تزریقات عضلانی ، وریدی ،زیر جلدی ، واکسن تحت نظارت مسئول شیفت

6.       آمادگی قبل و بعد از عمل

7.       تعویض پانسمان

8.       کشیدن بخیه

9.       آماده کردن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی

10.   گذاشتن سوند معده و شستشوی معده

11.   شرکت در کلاسهای باز آموزی

12.   حفظ امنیت بیمار در رابطه با پیشگیری از بروز حوادث

13.   انجام سایر امور حرفه ای طبق دستور مسئول شیفت

14.   آموزش به بیمار

15.   انجام قوانین وضع شده از سوی بیمارستان جهت انجام کار در اورژانس

16.   کمک در امر تریاژ

17.   گرفتن دستور کار از ASSISTANT 

 

 

شماره تماس: 44406931-44406932 داخلی : 217-171

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 8:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ