بخش بستری
بخش بستری شامل بخش های جراحی زنان (8 تخت) – جراحی عمومی (6 تخت)  - داخلی (8 تخت) ، اطفال (6 تخت) و چشم پزشکی (3 تخت) می باشد.
 
مسئول بخش بستری:
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
لیلا طاهری
کارشناس پرستاری
 
اسامی سایر پرسنل بخش بستری :
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
سمیرا سعیدی
کارشناس پرستاری
پرستار
2
الهه موسوی
کارشناس پرستاری
پرستار
3
رقیه خسروانی فر
کارشناس پرستاری
پرستار
4
زهرا نجاری
کارشناس پرستاری
پرستار
5
فریبا ظهرابی
کارشناس پرستاری
پرستار
6
زهرا عابدپور
کارشناس پرستاری
پرستار
7
نجمه رضایی
کارشناس پرستاری
پرستار
8زهرا شجاعی
کارشناس پرستاریپرستار
9نجمه جعفریکارشناس پرستاریپرستار
10زهرا جمالی
کارشناس پرستاریپرستار
11محمد ساسان طلبدیپلم بهیاری
بهیار
12یونس صفرپوردیپلم بهیاریبهیار
 


مسئولین علمی بخش:
ردیف
نام بخش
مسئول علمی بخش
تخصص
مدت زمان حضور درهفته
1
بخش جراحی زنان
دکتر سیده شبنم هاشمی زادگان
زنان و زایمان
شنبه تا پنجشنبه
2
بخش داخلی
دکتر قندهاری
داخلی
شنبه تا پنجشنبه
3
چشم پزشکی
دکتر راسخی نژاد
چشم
دوشنبه – پنج شنبه
 
تجهیزات بخش بستری :
ردیف
نام تجهیزات
تعداد
1
مانیتور
3 عدد
2
دستگاه D.C shock
1 عدد
3
پالس اکسی متری
1عدد
4
ساکشن
1عدد
5
فتوتراپی
3 عدد
6
انکوباتور
2عدد
7
نوار قلب
1 عدد
 
 
تلفن بخش بستری : 3-44406931– داخلی 185-186-187-192
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ