بخش بستری
بخش بستری شامل بخش های جراحی زنان (8 تخت) – جراحی عمومی (6 تخت)  - داخلی (8 تخت) ، اطفال (6 تخت) و چشم پزشکی (3 تخت) می باشد.
 
مسئول بخش بستری:
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
1
طلا کشاورز
کارشناس پرستاری
 
اسامی سایر پرسنل بخش بستری :
 
ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1
الهام عبدالهی
کارشناس پرستاری
پرستار
2
الهه موسوی
کارشناس پرستاری
پرستار
3
رقیه خسروانی فر
کارشناس پرستاری
پرستار
4
نجمه محمدجانی
کارشناس پرستاری
پرستار
5
فریبا ظهرابی
کارشناس پرستاری
پرستار
6
سهیلا برزگر
کارشناس پرستاری
پرستار
7
نجمه رضایی
کارشناس پرستاری
پرستار
8زهرا شجاعی
کارشناس پرستاریپرستار
9نجمه جعفریکارشناس پرستاریپرستار
10ندا وفاییکارشناس پرستاریپرستار
11فهیمه کرمیکارشناس پرستاریپرستار
 


خدماتی که در این بخش انجام می شود:
ردیف
نام بخش
مسئول علمی بخش
تخصص
مدت زمان حضور درهفته
1
بخش جراحی زنان
دکتر هاشمی
زنان و زایمان
شنبه تا چهارشنبه
2
بخش اطفال
دکتر صابری
اطفال
تمام هفته
3
بخش داخلی
دکتر زهره نیا
داخلی
تمام هفته
4
چشم پزشکی
دکتر راسخی نژاد
چشم
دوشنبه – پنج شنبه
5
بیهوشی
دکتر اصلانی-دکتر ریاحی
بیهوشی
تمام هفته
6جراحی مرداندکتر محمد علی جوانجراح عمومیهفته اول و سوم هر ماه
 
تجهیزات بخش بستری :
ردیف
نام تجهیزات
تعداد
1
مانیتور
3 عدد
2
دستگاه D.C shock
1 عدد
3
پالس اکسی متری
1عدد
4
ساکشن
1عدد
5
فتوتراپی
3 عدد
6
انکوباتور
2عدد
7
نوار قلب
1 عدد
 
 
تلفن بخش بستری : 3-44406931– داخلی 186
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-16 11:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ