كلينيك تخصصي بيمارستان حضرت وليعصر (عج) شهرستان بوانات:

 
شماره تماس: 32-6931-3068 4440
داخلی پذیرش درمانگاه تخصصی( جراح- ENT - چشم- بیهوشی ) :237 
داخلی پذیرش درمانگاه تخصصی(داخلی-اطفال-زنان- قلب و عروق) :242 
 
 
 درمانگاه قلب و عروق:
 
روزهاي فعاليت: از سه شنبه تا جمعه - بيمارستان

نام پزشك متخصص: آقای دکتر حامد میرزایی


 
درمانگاه داخلي:

روزهاي فعاليت: از شنبه تا پنجشنبه - بيمارستان

نام پزشك متخصص: آقای دکتر فرزاد قندهاری
 
 
درمانگاه زنان و زايمان:
روزهاي فعاليت: از شنبه تا پنجشنبه - بيمارستان

نام پزشك متخصص: خانم دکتر معصومه صالح
 


درمانگاه اطفال و كودكان:
روزهاي فعاليت: از شنبه تا پنجشنبه -بيمارستان

نام پزشك متخصص: خانم دکتر محبوبه صابری
 
   
درمانگاه جراحي:

روزهاي فعاليت: هفته اول و سوم هر ماه(یک هفته در میان)

نام پزشک متخصص: آقای دکتر محمد علی جوان
درمانگاه چشم پزشكي:
روزهاي فعاليت: صبح روزهای پنج شنبه  ودوشنبه جهت ویزیت –وعصر دوشنبه ها جهت اعمال جراحی چشم
نام پزشك متخصص: آقاي دكترمحمد حسین راسخي نژاددرمانگاه بیهوشی:
روزهاي فعاليت: از شنبه تا پنجشنبه
نام پزشك متخصص: خانم دکتر زهرا نوروزی


درمانگاه گوش ،حلق ، بینی ENT:

روزهاي فعاليت: از یکشنبه تا چهار شنبه
نام پزشك متخصص: آقاي دكتر هادی شرونیتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-23 14:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ