بخش دیالیز:
شامل چهار دستگاه دیالیزمی باشد که سه عدد آن Fersinus و یک عدد آن JMS می باشد ارایه خدمات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته می باشد.
 
پرسنل بخش:
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
1.
دکتر فرزاد قندهاری
متخصص داخلی
مسئول علمی بخش
3.
زهرا خدابخشی
کارشناس پرستاری
مسئول بخش
 
 

تجهیزات بخش دیالیز
:
 ردیف
نام تجهیزت
تعداد
1.
دستگاه JMS
1 عدد
2.
دستگاه فرزینیوس
3 عدد
3.
دستگاه D.C shock
1 عدد
4.
دستگاه EKG
1 عدد
5.
دستگاه ساکشن
1 عدد
6.
دستگاه مانیتورینگ قلبی
2 عدد
7.
دستگاه RO
1 عدد
 
 
 قوانین بخش دیالیز :
عبور ومرور همراهان در بخش دیالیز تا حد امکان کم باشد .
همه بیماران تا حد امکان قبل از ورود وخروج وزن شوند.
همه بیمارنا طبق برنامه برای دیالیز مراجعه نمایند.
 
خدمات ارائه شده در بخش دیالیز :
پذیرش بیماران ثابت وبیماران میهمان
دادن آموزشهای لازم به بیماران که شامل آموزش مراقبت از دبل لومن، شانت، رژیم غذایی و مصرف دارو می باشد .
تهیه پمفلت اموزشی جهت بیماران
تجویز داروهای مورد نیاز بیماران
ویزیت بیماران توسط متخصص داخلی در تمام روزهای هفته
انجام آزمایشات ویروسی وماهیانه بیماران
مراحل پذیرش بیمار میهمان در بخش دیالیز
هماهنگی با بیمارستان مقصد جهت انجام دیالیز
بهمراه داشتن آزمایشات ویروسی معتبر
داشتن معرفینامه از بیمارستان مبداء
داشتن کپی صفحه اول دفترچه بیمه
بهمراه داشتن دفترچه بیمه
 
اهداف بخش دیالیز :
تکریم ارباب رجوع
افزایش درامد
کاهش هزینه با اصلاح الگوی مصرف
 کاهش عفونت بیمارستانی
  
شماره تماس :2-44406931  داخلی 176
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 8:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ