اتاق عمل

 
بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) بوانات دارای 2 اتاق عمل فعال در کل ایام  هفته می باشد.
 که هر اتاق جداگانه شامل (تخت جراحی-چراغ سیالتیک جدید-دستگاه بیهوشی- الکتروشوک-الکتروکوتر- مانیتورینگ-کپنو گراف- دستگاه فیکو وست های جراحی عمومی ، زنان ، چشم پزشکی ، ارتوپدی و ENT می باشد که اعمالی نظیر« سزارین،D&C،APR،TAH، کلیه اعمال مربوط به زنان-آپاندکتومی،کوله سیستکتومی، Herni،گرافت های پوستی،همورئیدو ختنه وکلیه اعمال مربوط به جراحی عمومی-کاتاراکت وناخنک مربوط به چشم پزشکی-شکستگیها و اعمال دیگر ارتوپدی انجام می شود.
 
مسئول بخش:
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1.        
حجت جعفرپور
مسئول اتاق عمل
 
پرسنل اتاق عمل:
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1.        
حجت جعفرپور
کارشناس اتاق عمل
2.زهرا اسد آبادی پورکارشناس اتاق عمل
3.        
حمیدرضا ایزدی
کاردان اتاق عمل
4.        
طاهره حسامپور
کاردان اتاق عمل
5.        
فرزانه یوسفی
کاردان اتاق عمل
6.        
آذر زارع
کاردان اتاق عمل
7.        
زهرا کاظمی
کاردان بیهوشی
8.        
فاطمه جعفری
کاردان بیهوشی
9.        
بهناز دژبخش
کارشناس بیهوشی
10.        
راضیه معزی
کارشناس بیهوشی
11.    
فاطمه جعفری فرد
 کارشناس بیهوشی
 
 
برنامه حضور متخصصین اتاق عمل:
ردیف
نام پزشک متخصص
نوع تخصص
برنامه حضور
1.        
دکتر محمد حسین راسخی نژاد
متخصص چشم پزشکی
دوشنبه و پنج شنبه هر هفته

تجهیزات بخش اتاق عمل:
دستگاه بیهوشی- مانیتور – کپنوگراف – ساکشن – الکتروکوتر  – دی سی شوک – سرنگ پمپ- اتوکلاو فلش –تخت احیا نوزاد – دستگاه فیکو – ستون سقفی – چراغ سیالتیک –تخت های جراحی – اسکراب پمپ-تورنیکت ارتوپدی

شرح وظایف پرسنل اتاق عمل:

شرح وظايف كاردان اتاق عمل با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

1- دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

2- اطمينان يافتن از سالم بودن و كارايي دستگاهها و تجهيزات مورد نياز جهت عمل جراحي قبل از شروع عمل ( شامل: ساكشن، دستگاه الكتروكوتر، چراغ سيالتيك و ...) و گزارش هر گونه نقص يا خرابي به مسئول مافوق

3- اطلاع از وجود لوازم و امكانات مورد نياز اعمال جراحي و گزارش موارد ناكافي و كمبودها و نقايص به مسئول مافوق

4-آشنايي با روشهاي استريليزاسيون و ضدعفوني و بكارگيري آنها

5-كنترل اطاق عمل از نظر نور كافي، سيستم برق‌رساني، درجه حرارت، رطوبت، پاكيزگي، ايمني و…

6-آماده نمودن اطاق عمل با لوازم و وسايل جراحي لازم بر طبق ليست عمل جراحي

7-كنترل پرونده بيمار قبل از جراحي براي اطمينان از كامل بودن مدارك پزشكي مورد نياز ( مانند اجازه عمل و آمادگيهاي عمل، داروهاي قبل از عمل،‌عدم داشتن وسايل مصنوعي و زيورآلات

8-كنترل و اطمينان از استريل بودن لوازم و بسته هاي وسايل.

9- ايفاي نقش سيار قبل ازعمل:

- برقراري ارتباط و ارائه آموزش هاي لازم به بيمار

- كنترل بيمار از نظر آمادگي جسمي و رواني جهت عمل جراحي

- كنترل نام بيمار با پرونده و ليست عمل و دستبند مشخصات

- هدايت بيمار به تخت عمل - قراردادن بيمار بر روي تخت به نحوي كه هيچگونه صدمه اي به وي وارد نگردد و پوشش و حريم بيمار حفظ شود

- تنظيم تخت جراحي و چراغها بر حسب نوع و ناحيه عمل

- قراردادن كليه دستگاهها و تجهيزات در اطراف تخت جراحي بر طبق قابليت دسترسي و نياز

10- ايفاي نقش سيار حين عمل:

- حضور در تمام طول عمل و اشراف بر محيط و اتفاقات و وضعيت بيمار - كمك به جراحان و پرستار اسكراب در پوشيدن گان و دستكش و ...

- بازنمودن پوشش هاي اوليه بسته هاي استريل و نخها و ساير وسايل و در اختيار گذاردن آنها

- پرب منطقه عمل

- شمارش و ثبت نخ، گاز، لنگ گاز، درن و ... قبل از اتمام به همراه تيم جراحي و جمع آوري آنها پس از استفاده

- كنترل رعايت نكات استريل در حين عمل

- پيش بيني نيازمنديهاي گروه جراحي و آماده نمودن آنها

- توجه و تشخيص تغيير در وضعيت بيمار، گزارش به تيم و تأمين وضعيت جديد در جهت اصلاح تغيير بوجود آمده

- نگهداري و جمع آوري نمونه بر طبق سياست بيمارستان و ثبت مشخصات بر روي ظرف حاوي نمونه و فرستادن آن به آزمايشگاه بر طبق دستور العمل و دريافت رسيد

- ثبت و كنترل زمانهاي درخواست شده گروه جراحي مانند زمان تورنيكت

11- ايفاي نقش سيار پس از پايان عمل:

كمك در پانسمان محل جراحي

- برداشتن پوششها با رعايت موازين شرعي و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت گرديده بود

- خارج نمودن وسايل مربوط به عمل جراحي قبلي و آماده نمودن اتاق جهت عمل بعدي

- كمك در جابجايي و انتقال بيمار به ريكاوري و ارائه گزارش شفاهي و كتبي در مورد وضعيت ناحيه جراحي

12- ايفاي نقش دست شسته ( اسكراب ) در حين عمل:

دست شستن بر طبق دستورالعمل

- پوشيدن گان و دستكش استريل

- پوشاندن ميزها با پوشش استريل و قرار دادن وسايل و لوازم به شكل استريل بر روي آنها( شامل وسايل جراحي، نخ، درنها، گاز و ...)

- شمارش و كنترل كليه وسايل و لوازم مصرف شده(گاز، لنگاز، قيچي، پنس، سوزن، نخ، درنها و ...) در شروع و در طول عمل و پايان عمل به همراه فرد سيار

-كنترل لوازم جراحي درون ست هاي جراحي قبل از عمل بر طبق شناسنامه هر ست جراحي

- كمك در شستن نهايي پوست بيمار(درپ) و پوشاندن بيمار با پوششهاي استريل

- نظارت بر رعايت نكات استريل توسط تيم جراحي در طول عمل

- اطلاع به تيم جراحي در صورت خيس بودن شان ها جهت جلوگيري از سوختگي باكوتر

13- ايفاي نقش دست شسته در پايان عمل:

كمك به پانسمان محل عمل

- برداشتن پوششهاي استريل با رعايت موازين شرعي و حريم بيمار و آماده نمودن بيمار جهت انتقال به ريكاوري

- گزارش كليه اقدامات انجام شده و وسايل متصله به بيمار به مسئول ريكاوري

- تكميل نمودن كليه گزارشات و موارد ثبتي كه از ابتداي عمل ثبت‌گرديده

- جمع‌آوري و شست و شوي وسايل مورد استفاده و انتقال آنها به مراكز استريليزاسيون بر حسب سياست بيمارستان.

- شركت در انجام عمليات احيا در اتاق عمل

- مراقبت از جسد طبق موازين شرع و استانداردها

- همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي پژوهشي بيمارستان و بخش

- شركت در آموزشهاي ضمن خدمت - بازآموزي و ...

- مشاركت در برنامه شست و شوي اتاق عمل طبق سياست هاي جاري بيمارستان
 شرح وظایف پرسنل
بیهوشی:

 
شرح وظايف كاردان بیهوشی با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي باشد.

1. دریافت دستور و برنامه تقسیم کار از سرپرستار اتاق عمل
2. اطمینان یافتن از سالم بودن و کارآیی دستگاهها و تجهیزات بیهوشی قبل از شروع هر شیفت کاری (شامل دستگاههای بیهوشی، ساکشن، مانیتورینگ، پالس اکسیمتر و ...) و گزارش هرگونه نقصی یا خرابی به سرپرستار
3. اطلاع از داروهای موردنیاز و امکانات بیهوشی موجود و گزارش مواد ناکافی و یا کمبودها
4. آشنایی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی و کاربرد آن
5. آماده نمودن کلیه دستگاهها و لوازم موردنیاز بیهوشی بر طبق لیست عمل جراحی
6. کنترل پرونده بیمار قبل از جراحی برای اطمینان از کامل بودن مدارک پزشکی موردنیاز (ماننده اجازه عمل،‌ آزمایشات ضروری، نوار قلب، مشاوره، آماده بودن خون، ناشتا بودن، نداشتن دندان مصنوعی و پروتز و ...)
7. اقدامات و تدابیر قبل از بیهوشی بیمار :
کنترل و آمادگی قبل از عمل، کنترل نام بیمار با پرونده ، لیست عمل ، دستبند و مشخصات، هدایت بیمار به تخت عمل، همراهی بیمار از ابتدا تا انتهای عمل، دادن توضیحات در مورد بیهوشی، کنترل علایم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، رگ‌گیری، ثابت نمودن سر بیمار، در اختیار گذاردن داروها و لوازم مورد نیاز بیهوشی جهت پرهیز از استفاده به جای یکدیگر، اجرای دستورات و همکاری با پزشک، ثبت دقیق کلیه موارد در فرم مربوطه
8. کمک و همکاری با پزشک در به هوش آوردن بیمار، کنترل علایم حیاتی و گزارش موارد غیرطبیعی، کنترل بیمار از نظر بازگشت عکس العملها و رفلکسها و ورود به مرحله هوشیاری، محافظت از سر و اندام تنفسی فوقانی در حین انتقال بیمار از تخت عمل به پرانکارد، کمک به حفظ پوزیشن و پوشش بیمار در انتقال به ریکاوری
9. همراهی بیمار تا ریکاوری و انتقال بیمار به ریکاوری و تحویل بالینی بیمار بیهوش و مراقبت در بیدار نمودن و ارائه گزارش مکتوب آخرین وضعیت بیمار (علایم حیاتی، سطح هوشیاری، رفلکسها، رنگ پوست، خونریزی و ...) به مسئول ریکاوری و کنترل علایم حیاتی بیمار در ریکاوری و تحویل با هوشیاری کامل در زمان ترخیص از ریکاوری و تحویل بیمار به پرسنل بخش
10. تکمیل نمودن کلیه گزارشات و موارد ثبتی که از قبل از بیهوشی تا پایان عمل ثبت گردیده است.
11. آماده نمودن و ضدعفونی کلیه وسایل مربوط به بیهوشی جهت استفاده مجدد
12. همکاری در اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بیمارستان تحت نظر مسئول مربوطه
13ـ مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم‌گیری در مورد میزان مایعات و خون موردنیاز بیمار
14ـ لوله‌گذاری و احیاء قلبی –ریویدربخشهایمراقبتهایویژهوبخشهایموردنیاز
15ـبررسی بیمارازنظر احتیاج به دستگاه تنفس مصنوعی همچنین بررسی وضعیت بیمار از نظر گازهای خونی در بخشهای مراقبتهای ویژه
16ـ مشورت با پزشک متخصص بیهوشی و تصمیم‌گیری در مورد نوع بیهوشی (عمومی، ناحیه‌ای) با توجه به وضعیت بیمار و نتایج آزمایشات بعمل آمده
17ـ کنترل داروهای مخدر و بیهوشی موجود و داروهای مصرف شده و ثبت آن در پرونده
18ـ کنترل داروهای استوک بخش و ترالی اورژانس از نظر تعداد ،‌نوع و تاریخ انقضاء به نحو مطلوب
19ـ آماده نمودن لوازم ترالی بیهوشی جهت عملهای بعد
20ـ اطمینان یافتن از صحت کار لارنگوسکوپها
21ـ آگاه نمودن بیمار از مراحل بیهوشی و ارائه مراقبتهای جسمی و روحی
22ـ تلاش هرچه بیشتر در جهت افزایش ایمنی بیمار (بالابردن نرده‌های کنار برانکارد، دادن وضعیت صحیح به بیمار و ...)
23ـ آشنایی و آگاهی کامل با تکنیکهای نوین کاری و داروهای بیهوشی
24ـ همکاری نمودن با سایر اعضاء تیم بیهوشی اتاق عمل
25ـ همکاری و کمک در نظارت بر وسایل بیهوشی بهد از عمل، در پایان روز و به طور هفتگی
26ـ کسب آمادگی لازم و سرعت عمل در شرایط اورژانس
27ـ انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
شماره تماس :3-44406931  داخلی 138
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 7:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ