شهر های مختلف ایران:

 

ردیف

نام شهر

آدرس سایت

1

شيراز

http://shiraz.ir

2

همدان

http://hamedan-ir.com

3

يزد

http://www.yazd.com

4

كاشان

http://wwwkashangate.com

5

سمنان

http://www.semnanweb.com

6

 تربت حيدريه

http://www.torbatinfo.com

7

نيشابور

http://www.neyshaboor.com

8

 بيرجند

http://www.birjandcity.com

9

 زاهدان

http://www.zahedancity.com

10

 بابل

http://www.babol.com

11

آستارا

http://www.e-astara.com

12

رشت

http://www.rasht.info

13

بهشهر

http://www.behshahri.com

14

 گرگان

http://www.gorgan.ir

15

ساري

http://www.sari.ir

16

كرمانشاه

http://www.kermanshahmiras.ir

17

ايلام

http://www.e-ilam.ir

18

 آبادان  

http://www.abadan-news.com

19

اهواز

http://www.ahwazcity.com

20

 اصفهان

http://www.isfahanmiras.ir

21

اردكان

http://www.ardakan.com

22

 اراك

http://www.arakcity.org

23

 دامغان

http://www.tarikhaneh.com/

24

 دزفول

http://dezfulcity.ir

25

بجنورد

http://www.bojnord.com

26

 سبزوار

http://www.sabzevariha.com

27

بوشهر 

http://www.bushehrema.com

28

 خرم آباد

http://www.khoramoa.com

29

 آمل

http://www.amol.org.ir

30

مشهد

http://www.mashhadema.com

31

 بندر انزلي

http://www.shahremananzali.com

32

قائم شهر

http://www.qaemshahr.com

33

شوشتر

http://www.shushtarchtb.ir

34

سنندج

http://www.cityofsanandajd.ir

35

ياسوج

http://www.yasuj.com

36

بندر عباس

http://www.hormuzgan.net

37

جزيره كيش

http://www.kishisland.com

38

كرمان

http://www.cityofkerman.net

39

تنكابن

http://www.tonekabon.com

40

 زنجان

http://www.zanjanphoto.com

41

شاهرود

http://www.shahrood.net

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-18 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ