سازمان ها و نهاد های دولتی:

 

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

1

نهاد رياست جمهوري

http://www.president.ir/fa/

2

مجلس شوراي اسلامي

http://www.majlis.ir/

3

وزارت نيرو

http://www.moe.org.ir

4

امور انرژي وزارت نيرو

http://www.iranenergy.org.ir/

5

وزارت نفت

http://www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx

6

معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

http://farhang.gov.ir/fa/default.aspx

7

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي

http://www.behdasht.gov.ir/

8

وزارت امور خارجه

http://www.mfa.gov.ir/index.jsp

9

وزارت مسکن و شهر سازي

http://www.mhud.gov.ir/Portal/Home/

10

وزارت بازرگاني

http://www.moc.gov.ir/

11

وزارت جهاد کشاورزي

http://www.maj.ir/portal/Home/Default.aspx

12

وزارت تعاون

http://www.icm.gov.ir/

13

وزارت امور اقتصادي و دارايي

http://www.mefa.ir/home-fa.html

14

سايت نقطه تجاري ايران

http://irtp.com

15

مركز اطلاعات ساختمان و مسكن

http://www.icic.gov.ir/

16

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن

http://www.iccim.ir/fa/

17

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

http://www.isiri.org/

18

گمرک جمهوري اسلامي ايران

http://www.irica.org/E-Learning/

19

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

http://www.ershad.ir/

20

شوراي عالي اطلاع رساني

http://www.scict.ir/

21

شرکت پست

http://www.post.ir/

22

راه آهن جمهوري اسلامي

http://www.rai.ir/site.aspx

23

نيروي انتظامي و راهنمايی و رانندگی

http://www.police.ir/Portal/Home/

24

صدا و سيما

http://www.irib.ir/

25

قوه قضائيه

http://www.dadiran.ir/

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-18 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ