کمیته آموزش به بیمار:مسئول کمیته آموزش به بیمار:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

محمد رضا اعتمادیان

کارشناس پرستاری

 

 


اعضاء کمیته:
                                                                                        

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

1

نجمه رضایی

کارشناس پرستاری

2محمد ناصریکارشناس پرستاری
3زهرا خدابخشیکارشناس پرستاری
4بهاره سادات هاشمیکارشناس مامایی
5طاهره حسامپورکاردان اتاق عمل


شرح
وظایف کمیته آموزش به بیمار

انتخاب فردی به عنوان مسئول آموزش به بیمار

برنامه ریزی و فراهم سازی زمینه اجرای دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف کمیته آموزش به بیمار دانشگاه

انجام نیاز سنجی بیماران و تجزیه وتحلیل آنها

تهیه فرم های آموزش به بیمار ( بدو ورود – حین بستری – حین ترخیص و پس از ترخیص)

تدوین ، اجرا و توسعه خط مشی ها

تدارک منابع مالی جهت خدمات آموزش به بیمار ( تخصیص بودجه )

فراهم کردن ابزار های آموزشی جهت کیفیت بالاتر آموزش به بیمار

پایش و ارزشیابی مستمر و ارسال گزارش پیشرفت برنامه به کمیته دانشگاه

تغییر در نگرش مدیران سازمان نسبت به مبحث آموزش به بیمار

تعیین حیطه های مختلف فعالیت ( پزشک ، پرستار و ...)

استفاده از روش های مشارکتی تیمی در آموزش به بیمار

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ