استانداردهای اعتباربخشی:

 1. پیشگفتار
 2. دستورالعمل های مرتبط
 3. رعایت حقوق گیرنده خدمت
 4. بهبود کیفیت
 5. تیم حاکمیتی
 6. تیم مدیریت اجرایی
 7. استریلیزاسیون
 8. بهداشت حرفه ای
 9. بهداشت محیط
 10. تصویر برداری
 11. رختشویخانه
 12. طب انتقال خون
 13. فناوری اطلاعات
 14. فیزیو تراپی
 15. کنترل عفونت
 16. مدیریت آزمایشگاه
 17. مدیریت اطلاعات سلامت
 18. مديريت پرستاري
 19. مدیریت پسماند
 20. مدیریت تامین و تسهیلات اقامت
 21. مدیریت تجهیزات
 22. مدیریت خطا
 23. مدیریت خطر حوادث و بلایا
 24. مدیریت دارویی
 25. مدیریت غذایی
 26. مدیریت منابع انسانی
 27. مراقبت های اورژانس
 28. مراقبت های جراحی و بیهوشی
 29. مراقبت های حاد
 30. مراقبت های عمومی بالینی
 31. مراقبت های مادر و نوزاد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-21 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ