هفت محور حاکمیت بالینی :

 
تقسیم مسئولیت ها در هفت محور حاکمیت بالینی:
 
نام و نام خانوادگی
مسئولیت
دکتر عباسعلی مصلح
سرپرست بیمارستان بوانات
فاطمه دهقانیان
مسئول حاکمیت بالینی،اعتبار بخشی و بهبود کیفیت
 
 
ردیف
عنوان
نام و نام خانوادگی مسئولین هفت محور
سمت
1
مدیریت کارکنان
روح اله جمالی
مدیر بیمارستان
2
ممیزی بالینی
سکینه عسکری
مترون
3
مدیریت خطر وایمنی بیمار
محمدرضا اعتمادیان
سوپروایزر آموزشی وکنترل عفونت
4
آموزش ومهارت آموزی
محمدرضا اعتمادیان
سوپروایزر آموزشی
5
تعامل با بیمار
فاطمه دهقانیان
کلیه مسئولین واحد ها
کارشناس حاکمیت بالینی
6
استفاده از اطلاعات
مهندس فیروزه حبیبی
کارشناس IT
7
اثر بخشی بالینی
دکتر مصلح
پزشک متخصص
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-18 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ