اعضای کمیته مستند سازی:

 

مسئول کمیته : شیما ره آورد- شماره تلفن 44406931 داخلی 160
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
آقای خلیل دسترنج
رئیس شبکه بهداشت و درمان
2
آقای خلیل دسترنج
سرپرست بیمارستان ولی عصر (عج) بوانات
3
آقای حسن کاظمی
مدیر داخلی بیمارستان بوانات
4
خانم سکینه عسکری
مترون
5
آقای محمد رضا اعتمادیان
مسئول کمیته آموزشی
6
خانم فاطمه دهقانیان
حاکمیت بالینی
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-18 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ