اقدامات برجسته کمیته مستند سازی:

 

-برگزاری کارگاه های آموزشی  FOCUS PDCAجهت پرسنل به منظور آشنایی با روش ارتقاءفرایند

 

 -برگزاری جلسات  با اعضای کمیته مستند سازی به منظور پیشبرد اهداف وعملی شدن فرایندهایی که قابلیت ارتقا ءدارند

 

-آموزش چهره به چهره با پرسنل به منظورافزایش سطح عملکرد آنها در زمینه ی مستندسازی

 

-اقدام جهت مستند سازی فرایندها ی واحدهای مختلف بیمارستان 

 

-برگزاری جلسه با مدیریت بیمارستان ومسئول بهبود کیفیت جهت تعیین فرایندهای قابل ارتقا مربوط به واحدهای مختلف

 

-پیگیری جهت چاپ فرایندهای برجسته هر واحد ونصب در واحدهای مختلف
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-18 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ