اقدامات برجسته:

-پیگیری راه اندازی کلینیک سرطان(پیشرفت 90درصدی)

-تهیه وراه اندازی دستگاه رادیولوژی پرتابل در واحد درمانی بیمارستان

-پیگیری جداسازی درمانگاه متخصصین از واحد درمانی بیمارستان تحت عنوان کلینیک تخصصی(پیشرفت 90 درصدی)

-جذب شرکتی نیروی نگهبان وخدماتی بیمارستان در سال1395

-حضور دائم متخصص جراح در بیمارستان

-حضور متخصص رادیولوژی دو روز در هفته جهت انجام سونوگرافی

-واگذاری واحد آشپزخانه بیمارستان به بخش خصوصی

-جداسازی پذیرش نوبت دهی متخصصین از پذیرش آزمایشگاه ورادیولوژی

-تکمیل وراه اندازی پانسیون های بیمارستان جدید جهت پزشکان

-راه اندازی اتاق CPCR دوم در بخش اورژانس

-خرید دستگاه های جدید جهت بخش آزمایشگاه به منظور انجام آزمایشات بیشتر جهت رفاه حال بیماران(دستگاهRAMP READERجهت اندازه گیری کمی میزان تروپونین خون،دستگاهELISA READER جهت انجام آزمایشات هورمونی ،دستگاه DIRUI تحت عنوان دستگاه اتو آنالایزر)

-اتمام ساخت پانسیون جدید پزشکان واقع در بیمارستان

- تهیه دستگاه مامو گرافی و پیگیری انجام مامو گرافی در بیمارستان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-18 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ