كلينيك تخصصي بيمارستان حضرت وليعصر (عج) شهرستان بوانات:

 شماره تماس: 3-44406931-071
 
 

 درمانگاه قلب و عروق:
 
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي –---درمانگاه داخلي:

روزهاي فعاليت: تمام ايام هفته بجز روزهاي تعطيل - مطب و بيمارستان

نام پزشك متخصص: دکتر حسین زهره نیا
    داخلي 126
 
 
درمانگاه زنان و زايمان:
روزهاي فعاليت: از شنبه تا 4 شنبه - مطب و بيمارستان

نام پزشك متخصص: دکتر مرضیه هاشمی
  داخلی 210


درمانگاه اطفال و كودكان:
روزهاي فعاليت: تمام ايام هفته بجز روزهاي تعطيل - مطب و بيمارستان

نام پزشك متخصص: دکتر محبوبه صابری
داخلي 125
 
درمانگاه جراحي:
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي –---


داخلي 214


درمانگاه چشم پزشكي:
روزهاي فعاليت: صبح روزهای پنج شنبه هر هفته (ويزيت بيماران) و روزهاي دوشنبه هر هفته ( عمل چشم )
نام پزشك متخصص: آقاي دكترمحمد حسین راسخي نژاد
داخلي –129

 


درمانگاه سونوگرافی:
روزهاي فعاليت: روزهاي پنجشنبه و جمعه هر هفته
نام پزشك متخصص: دکتر موسوی - دکتر عبادت - دکتر بدرقه
داخلي 208
 

درمانگاه ارتوپدي:
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي –---

درمانگاه گوش،حلق ، بینی:
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي – ---
 
 
درمانگاه قلب و عروق( کاردیولوژی) :
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي –---
 
درمانگاه روانپزشکی :
روزهاي فعاليت: این درمانگاه تا اطلاع ثانوی غیر فعال است.
داخلي –---
 
 
شماره تلفن اتصال به سیستم اطلاع رسانی برنامه حضور پزشکان متخصص :
شماره تماس: 3-44406931-071    داخلی 1  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-18 8:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ